ЗАПРОШУЄМО ДО ОБГОВОРЕННЯ


2012-2013 н.р.

Проект "Інструкція з ведення діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах"
Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту необхідно надсилатидо Міністерства освіти і науки України до 1 липня 2013 року на електронну адресу: s_kharchenko@mon.gov.ua

Проекти Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів для основної школи

Проекти Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів для початкової школи

Зауваження та пропозиції до зазначених проектів просимо надсилати до 24 травня 2013 року на електронні адреси:alyonaminua@ukr.net, lidiya.shch@gmail.com (початкова школа); n_beskova@mon.gov.ua (основна школа).


Проекти навчальних програм з поглибленого вивчення окремих предметів інваріантної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів

Проекти навчальних програм з поглибленого вивчення окремих предметів інваріантної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів розроблено відповідно до нового Державного стандарту повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392.
Зауваження та пропозиції до зазначених проектів просимо надсилати до 20 травня 2013 року на електронну адресу: n_beskova@mon.gov.ua (тел.: 481-32-01, Бєскова Наталія Володимирівна)
Проект наказу "Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів"

Проект наказу розроблено з метою налагодження координації роботи та взаємодії Державної інспекції навчальних закладів України з центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, місцевими органами управління освітою щодо контролю за діяльністю навчальних закладів та недопущення дублювання контрольних функцій.
Зауваження та пропозиції до проекту можна надіслати протягом одного місяця з моменту опублікування на адресу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Державної інспекції навчальних закладів:

поштові: - 01135, м.Київ, просп. Перемоги, 10

- 03065, м.Київ, вул. Метробудівська, 5а;

електронну - dinzu@ukr.net

Проект наказу МОН України «Про затвердження уніфікованих форм актів»
Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу надсилати протягом 1 місяця від дня оприлюднення проекту на електронну адресу dinzu@ukr.net


Проект Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

Пояснювальна записка

Державна інспекція навчальних закладів України запрошує до обговорення проекту. Зауваження й пропозиції необхідно надіслати до 22 березня 2013 року. Контакти: 03065, м. Київ, вул. Метробудівська, 5а, email:dinzu@ukr.net

Проект Положення "Про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів"

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 15 лютого 2013 року оприлюднило з метою проведення громадського обговорення доопрацьований проект Положення про Національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів.

Відгуки, пропозиції та зауваження просимо надсилати до 28 лютого 2013 року на електронну адресуso@iitso.gov.uaтел.: (044) 248-21-61

Проект Концептуальних засад з розвитку електронної освіти в Україні

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 12 лютого 2013 року оприлюднило з метою проведення громадського обговорення проект Концептуальних засад розвитку електронної освіти в Україні.Аргументовані відгуки, пропозиції та зауваження просимо надсилати до 12 березня 2013 року на електронну адресу el.osvita@gmail.com, тел.: (044) 248-24-16

Проект "Положення про систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів"
Зауваження та пропозиції до проекту надсилати на електронну адресу: so@iitzo.gov.ua, тел.: (044) 248-21-61 (Забуга Н. І.)

Проект Концепції громадянської освіти та виховання в Україні

Пропозиції щодо проекту Концепції просимо надсилати до 10 січня 2013 року на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36 або на електронну адресу:vich10@ukr.net.Тел.: (044) 248-21-38 (Корецька Леся Володимирівна)

Проект «Системи освітніх індикаторів для оцінювання стану функціонування та якості загальної середньої освіти в Україні» (пояснювальна записка та структура освітніх індикаторів)

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на адресу МБО «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»monitortes@ukr.netдо 25 грудня 2012 р. Також за цією адресою можна надіслати повідомлення про своє бажання взяти участь у засіданні «круглого столу», яке буде присвячене завершенню обговорення індикаторів. Обговорення планується провести у Києві в першій половині січня 2013 р.

Проект Положення про депозитарій електронних освітніх ресурсів.

У проекті Положення визначається поняття базового термінологічного апарату, порядок розробки та організації депозитарію електронних освітніх ресурсів для дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти..

Пропонуємо заінтересованим центральним органам виконавчої влади, іншим юридичним і фізичним особам подавати пропозиції та зауваження до 27.12.12 в електронному вигляді за адресою: e-mail eduikt@gmail.com, тел. (044) 248-18-16

Проект "Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930"

З метою врегулювання питання атестації керівників навчальних закладів департамент загальної середньої та дошкільної освіти надав для громадського обговорення проект Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників у частині атестації керівників навчальних закладів. Зауваження і пропозиції надсилати до 14.12.2012 на електронну адресу: malysheva_mon@ukr.net.

Порядок виховання та навчання неповнолітніх осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, які отримали тимчасовий захист в Україні, у державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах

Зауваження та пропозиції до проекту Порядку просимо надсилати до 3 грудня 2012 року на електронну адресу y_kononenko@mon.gov.ua.

Орієнтовні критерії оцінки діяльності районних (міських) методичних кабінетів і центрів як науково-методичних установ.

Обговорення триватиме до 1 грудня 2012 року. Зауваження і пропозиції щодо проекту Орієнтовних критеріїв просимо надсилати на електронну адресу: mgtude@gmail.com

Перелік фізкультурного обладнання, спортивного спорядження та інвентарю для використання в дошкільних навчальних закладах

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти оновлено Перелік фізкультурного обладнання, спортивного спорядження та інвентарю для використання в дошкільних навчальних закладах, який буде розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інституту (www.iitzo.gov.ua). Просимо ознайомитися з проектом документа і надіслати свої пропозиції щодо його вдосконаленнядо 18 листопада 2012 року на електронну адресу: posvita@iitzo.gov.ua


Проект "Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році"

Пропозиції просимо надавати у вигляді нової редакції певного пункту проекту Умов терміном до 19 жовтня 2012 року за адресою:01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10, департамент вищої освіти (e-mail: о_yanush@mon.gov.ua)
Проект наказу МОНмолодьспорту «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів».

Проект акта розроблено відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про освіту», частини першої статті 37 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання завдань і заходів Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 561, та з метою дотримання загальних та спеціальних вимог до матеріально-технічного та науково-методичного оснащення кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів.

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати на електронну адресу: innovatex@ukr.net


Проект Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти.

Зауваження та пропозиції до проекту надсилати на електронну адресу bondarenko@mon.gov.ua Бондаренку С. І., начальнику відділу педагогічної та післядипломної освіти.

Пакет проектів нормативних документів, що регламентують у сучасних умовах діяльність районних (міських) методичних кабінетів як науково-методичних установ.

Проекти положень про штатні нормативи, медіатеку, базовий навчальний заклад, школу педагогічної майстерності методкабінетів(центрів) підготовлені для громадського обговорення відділом менеджменту освіти відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти за активної участі працівників Вінницького, Донецького, Івано-Франківсського, Кіровоградського, Рівненського, Сумського, Тернопільського, Черкаського обласних інститутів ППО, районних (міських) науково-методичних установ Дніпропетровської, Закарпатської, Луганської, Одеської, Полтавської та ряду інших областей.

Результати обговорення, зауваження і пропозиції щодо пропонованих проектів нормативних документів з урахуванням перспектив подальшого розвитку методичної служби в Україні та фінансових можливостей місцевих бюджетів просимо надсилати на електронну адресу: lytvyn.gm@ukr.net або mtedu@gmail.com.

Кiлькiсть переглядiв: 733

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.